Historia zapisana w przedmiotach – spotkanie

Na zdjęciu z lewej strony stoi dyrektor biblioteki Małgorzata Iwańska-Kania, ubrana w białą koszulę z krótkim rękawem i czarne spodnie. W ręku trzyma czerwoną różę owiniętą wstążką. Obok stoi Agnieszka Martyniuk-Drobysz z siedleckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ubrana jest w oliwkową koszulę z białymi i różowymi kwiatami oraz oliwkowe spodnie typu bojówki z kieszeniami na boku.
Ziemia kryje przed nami wiele skarbów. Odkrywamy je podczas spacerów, badań archeologicznych, prac budowlanych czy rolniczych. Coraz większą popularnością cieszą się także poszukiwania zabytków archeologicznych przy wykorzystaniu wykrywaczy metali. 8 lipca 2024 r. w sokołowskiej Bibliotece gościliśmy Agnieszkę Martyniuk-Drobysz z siedleckiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, która opowiedziała o przepisach dotyczących poszukiwania zabytków. W tworzonej sokołowskiej Izbie Pamięci cennym zabytkiem archeologicznym, przekazanym w depozyt od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jest fragment drewnianego wodociągu odnalezionego podczas prac remontowych na terenie Cukrowni. Prezentowany obiekt ma wymiary: 158 cm długości, 33 cm średnicy, 16 cm średnica otworu. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Izby Pamięci”.