KATALOG KSIĘGOZBIORU

Adres: ul. Słoneczna 7

08-311 Bielany tel.25 787 80 86
e-mail: bibliotekabielany@vp.pl

godziny otwarcia: poniedziałek / piątek 8.00 - 16.00.

Filia Biblioteczna w Rozbitym Kamieniu :
tel. 25 787 85 89
godziny otwarcia: czwartek i piątek 8.00 -15.00.

Księgozbiór Biblioteki liczy 18.343 woluminów. Biblioteka oferuje literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularnonaukową, księgozbiór regionalny, literaturę dla dzieci i młodzieży. Biblioteka prowadzi bezpłatną czytelnię internetową z trzema stanowiskami komputerowymi. Tworzony jest katalog biblioteczny w SYSTEMIE INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ POWIATU oparty na programie SOWA.

Do stałych imprez czytelniczych należą eliminacje gminne konkursów recytatorskich organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Podlaskim tj. Konkursu im. K. Makuszyńskiego i konkursu im. K.I. Gałczyńskiego, oraz cykl imprez poświęconych uzależnieniom (narkotyki, alkohol, papierosy) organizowany przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

KATALOG KSIĘGOZBIORU

08-322 Ceranów
Ceranów 140

tel.: 25 787 07 96

e-mail:biblioteka.ceranow@wp.pl
pracownicy:
Małgorzata Siwińska – kierownik

godziny otwarcia: poniedziałek / piątek 10.00- 18.00

Biblioteka tworzy katalog biblioteczny w Systemie Informacji Bibliotecznej Powiatu oparty na programie SOWA.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ceranowie istnieje od ponad pięćdziesięciu lat. Wielkość zbiorów bibliotecznych to 16 434 woluminów. Wspólnie z nauczycielami Zespołu Szkół w Ceranowie przygotowujemy dzieci i młodzież do konkursów recytatorskich organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Podlaskim: Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego i Konkursu Recytatorskiego im. K.I. Gałczyńskiego oraz do konkursu „Warszawska Syrenka” organizowanego przez Sokołowski Ośrodek Kultury. Organizujemy także konkursy czytelnicze dla uczniów szkoły podstawowej oraz "Spotkania z baśnią" dla przedszkolaków.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonce zmieniła siedzibę i nazwę na: Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim z siedzibą w Skibniewie

kierownik - Grażyna Czarnocka - tel. 25 781 14 24

e-mail: biblioteka.skibniew@gmail.com

KATALOG KSIĘGOZBIORU

godziny otwarcia:

poniedziałek / czwartek 8.00 -16.00
piątek 8.30 -16.30

Biblioteka posiada 3 filie:
• Filia Biblioteczna w Nowej Wsi
godziny otwarcia:
poniedziałek i czwartek 10.00 -18.00
wtorek, środa i piątek 8.00 -16.00

• Filia Biblioteczna w Przywózkach
godziny otwarcia:
poniedziałek / piątek 9.00 -17.00

• Filia Biblioteczna w Czerwonce
godziny otwarcia:
poniedziałek / piątek 9.00 - 17.00

Biblioteka wraz z filiami oprócz udostępniania zbiorów bibliotecznych i udzielania informacji, prowadzi na terenie gminy działalność kulturalną. Co roku w bibliotece i filiach organizowane są zajęcia wakacyjne i ferie zimowe dla dzieci. Placówki przygotowują liczne konkursy plastyczne, gry i zabawy z książką, zgaduj – zgadule, wystawki tematyczne. Dzieci uczą się obcowania z książką poprzez słuchanie bajek, rysowanie ulubionych bohaterów książkowych. Organizowane są lekcje biblioteczne i wycieczki mające na celu zapoznanie z pracą i działalnością biblioteki. Biblioteka przygotowuje również konkursy, promocje książek, wieczory bajek i baśni. Organizowane są „Poranki z książką”. Biblioteka uczestniczy także w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom - czytamy i my”. Realizowany jest program „Książka do domu” i „Książka na telefon.”. Od wielu lat odbywają się eliminacje gminne konkursów recytatorskich dla uczniów organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Podlaskim . Gminna Biblioteka cyklicznie organizuje konkurs muzyczny pn. ”W oczekiwaniu na Święta”, konkurs ten ma na celu szerzenie wśród dzieci i młodzieży szkolnej tradycji śpiewu kolęd i pastorałek.

KATALOG KSIĘGOZBIORU

Adres:

ul. Kubusia Puchatka 1
08-304 Jabłonna Lacka
tel.25 787 11 47
e-mail: GOK.J.LACKA@wp.pl
pracownicy:
Barbara Gizińska- dyrektor
Marzenna Szymańska - pracownik

godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 9:00 - 16:00
sobota 9:00 - 13:00

Biblioteka tworzy katalog biblioteczny w Systemie Informacji Bibliotecznej Powiatu oparty na programie SOWA.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i do stałych imprez należą:

Imprezy okolicznościowe:
- Złote Gody - Klub Seniora
- Dzień Babci i Dziadka - Klub Seniora
- Dzień Kobiet - Klub Seniora
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Przegląd Piosenki Przedszkolnej
- Integracyjna Biesiada Podlaska
- Noc Poetów
- Wigilia - Klub Seniora

Konkursy:
- Konkurs recytatorski "Warszawska Syrenka" - eliminacje gminne
- Konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego - eliminacje gminne
- Konkurs recytatorski im. K. I. Gałczyńskiego - eliminacje gminne
- Konkurs "Jednego wiersza"
- Konkursy plastyczne

KATALOG KSIĘGOZBIORU

Miejsko–Gminna Biblioteka Publiczna w Kosowie Lackim mieści się w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim
ul. Słoneczna 4
08-330 Kosów Lacki
telefon: 25 787 96 03
e-mail: biblioteka@kosowlacki.pl

pracownicy:
Małgorzata Adamczyk – kierownik
Ewa Jelińska – pracownik

godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 10.00 – 18.00
sobota nieczynne

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kosowie Lackim posiada jedną filię biblioteczną w Telakach. Filia w Telakach czynna jest w każdą środę w godz. 10.00 – 15.30

Biblioteka tworzy katalog biblioteczny w Systemie Informacji Bibliotecznej Powiatu oparty na programie SOWA, który pracuje na serwerze Biblioteki Miejskiej.

Wejście do Katalogu Biblioteki

Wejście do Katalogu Powiatu

Księgozbiór biblioteki liczy 24.051 woluminów. Biblioteka organizuje stałe imprezy czytelnicze:
•„Poeci dzieciom” - gminny konkurs recytatorski dla dzieci z klas 0 – 3 i przedszkolaków
•Eliminacje gminne konkursu recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego
•„Aktywni czytelnicy to my” - podsumowanie czytelnictwa dzieci za mijający rok szkolny
•Spotkania z pisarzami
•Eliminacje gminne Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im K.I. Gałczyńskiego
•„Zabawa z lekturą” - gminny, międzyszkolny konkurs literacki poświęcony życiu i twórczości wybranego pisarza.

KATALOG KSIĘGOZBIORU

ul. Osiedlowa 8
08-307 Repki,
tel. 25 787 50 80
e-mail: gbp-repki@wp.pl

dyrektor- Ewa Czarkowska
pracownik – Anna Mazur

godziny otwarcia:
poniedziałek / piątek 8 – 16

Biblioteka posiada 2 filie:

• Filia Biblioteczna w Skrzeszewie – pracownik: Anna Czerkas
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9.00 -15.00

• Filia Biblioteczna w Wyrozębach – pracownik: Dorota Siemieniak

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9.00 -15.00

Zapraszamy do oglądania nas na Facebooku

Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach istnieje od 1950 roku. Data powstania określona jest na podstawie pierwszych zapisów książek w księdze inwentarzowej. Biblioteka działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą nr XVII/89/2008 Rady Gminy Repki z dnia 28.05.2008 r. Księgozbiór liczy 35.870 woluminów. W bibliotece gminnej i w dwóch filiach funkcjonują czytelnie internetowe wyposażone łącznie w 19 stanowisk komputerowych.
Biblioteki prowadzą działalność w zakresie przysposobienia czytelniczego, popularyzacji i upowszechniania czytelnictwa, organizują spotkania autorskie, konkursy literackie, imprezy czytelnicze itp. Corocznie Biblioteka w Repkach włącza się do Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” podczas, której zaproszeni goście czytają dzieciom bajki. Cykliczne imprezy to:
- Spotkanie Noworoczne dla członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Repkowskiej.
- Jarmark Kultury Ludowej.
- Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”.
- Konkurs Recytatorski im. K. Makuszyńskiego.
- Warsztaty teatralne i plastyczne.
- Gminne Święto Plonów.

KATALOG KSIĘGOZBIORU

08-331-Sabnie
ul.Słoneczna 1/A
tel/fax 25 787 71 58.
e-mail: bibliotekasabnie@poczta.onet.pl

pracownicy:
Marianna Popławska - kierownik
Marzena Smolis – bibliotekarz

godziny otwarcia:
poniedziałek - środa i piatek 7.45 - 15.45
czwartek 7.45 - 18.00

Księgozbiór biblioteki liczy 23.682 wol. w tym publikacje dotyczące Podlasia i gminy. Biblioteka opracowuje i udostępnia kartoteki osobowe pisarzy, udostępnia wycinki prasowe dotyczące gminy. Do cyklicznych imprez organizowanych przez Bibliotekę należą:

eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego im. Kornela Makuszyńskiego
eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego im.K.I. Gałczyńskiego
eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
spotkania opłatkowe członków Koła Przyjaciół Biblioteki i Klubu Seniora.
spotkanie Wielkanocne
Dzień Seniora, Wieczory poetyckie poświęcone Helenie Mniszkównie, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka.

KATALOG KSIĘGOZBIORU

08 – 320 Sterdyń, ul. Lipowa 2
fax/tel. 25 787 02 65
e-mail: gok.sterdyn@wp.pl

pracownicy:
Anna Kur – dyrektor
Aneta Szajko – bibliotekarz

godziny pracy:
poniedziałek / piątek 8.00 - 16.00

Księgozbiór Biblioteki liczy 14.604 woluminów oraz 238 sztuk zbiorów specjalnych. W 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sterdyni zostało zarejestrowanych 251 czytelników i wypożyczono 3826 woluminy na zewnątrz. Bibliotekę w 2019 roku odwiedziło 1678 czytelników. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię elektroniczną korzystając z programu komputerowego SOWA 2. Na koniec 2019 roku w bazie komputerowej Biblioteki znajdowało się 8274 rekordów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sterdyni w 2019 roku wzbogaciła się o 467 woluminów: z dotacji Organizatora zakupiono 231 woluminów na kwotę 4500 zł., w darze od czytelników pozyskano 50 woluminów na kwotę 1000,00 zł.

Biblioteka prowadzi działalność kulturalno - oświatową wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i do stałych form należą: propagowanie poezji twórców z terenu gminy, konkursy wiedzy o książce, spotkania autorskie, eliminacje gminne konkursów recytatorskich organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sokołowie Podlaskim, zajęcia i zabawy z dziećmi i młodzieżą, wystawy tematyczne.

Współpracuje również z innymi bibliotekami, instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną.

Najważniejsze imprezy w Bibliotece organizowane z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w 2019 r.: Bal Kostiumowy, Ferie w GOKiS, Bal ostatkowy, Dzień Kobiet, Spotkanie Balladowe z Lechem Zakrzewskim, Konkurs "Najaktywniejszy czytelnik", Rodzinny Konkurs Plastyczny Zajączek Wielkanocny, Lekcja biblioteczna dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Łazowie, Konkurs Fotograficzny Gmina Sterdyń wiosną, XXXVI Konkurs Recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, VII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu, Gminny Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej, Wakacyjne czwartki, Wakacyjne spotkania pod gruszą, Letni Piknik w Sterdyni, Narodowe Czytanie, III Gminny Hubertus, XIX Dzień Papieski, Gminne Obchody Święta Niepodległości, XII Powiatowy Konkurs Recytatorski im. K.I.Gałczyńskiego, Promocja Książki Mgliste sny minionych dni, Przegląd zespołów kolędniczych, Konkurs Plastyczny Święty Mikołaj.