Historia Klubu Literackiego „Erato”

ERATO

Klub Literacki „Erato”powstał w 1993 roku przy Sokołowskim Ośrodku Kultury, jednak formalnie i aktywnie rozpoczął swoją działalność w 1999 r. Opiekunem Klubu i kierujacym nim został Marek Kołodziejski – artysta plastyk, poeta. Z przyczyn organizacyjnych w 2001 r. Klub zawiesił swoją działalność, ale już po rocznej przerwie w maju 2002 r. zaczął ponownie funkcjonować pod kierownictwem Wiesławy Kwiek – nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1w Sokołowie Podlaskim. Od 2007 r. Klub Literacki działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K.I.Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim i wspólnie organizowane sa wieczory poetyckie. Nazwę „Erato” zaproponowała pani Lucyna Bałkowiec jako odpowiedź na ogłoszony konkurs. Celem Klubu Literackiego jest przede wszystkim prezentacja i popularyzacja osobowości twórczych regionu sokołowskiego, wyszukiwanie osób zdolnych, mobilizowanie ich do pracy twórczej, pomoc w publikowaniu utworów. Na spotkaniach literackich przybliża się twórczość znanych i lubianych pisarzy, ale najbardziej organizatorom zależy na tym, aby mogli się pokazać publicznie utalentowani mieszkańcy naszego powiatu. Na wieczorach w „ Erato” można zaprezentować własne talenty literackie i muzyczne w gronie przyjaciół przyjaciół znajomych. Klub Literacki wychodzi naprzeciw ludziom kochającym poezję, próbujących swoich sił w pisaniu. Członkowie Klubu biorą udział w konkursach literackich organizowanych przez instytucje kultury. W ramach Klubu Literackiego „Erato” organizowane są Sokołowskie Spotkania z Poezją i Prozą Podlasia, których pomysłodawcą jest Wiesława Kwiek, a organizatorem poszczególne gminy powiatu sokołowskiego. W październiku 2010 roku Wiesława Kwiek zrezygnowała z funkcji kierownika Klubu Literackiego „ERATO”. Ogłosiła to podczas X POWIATOWEGO SPOTKANIA Z POEZJĄ I PROZĄ PODLASIA w Sterdyni, które było zamknięciem cyklu wędrówek poetycko- krajoznawczych po gminach powiatu sokołowskiego oraz promocją najnowszej publikacji ERATO”- zbioru p.t. „ZMIANA WARTY’.


Publikacje Klubu Literackiego „Erato”

– „Wybór wierszy” – Marek Kołodziejski, Dariusz Kosieradzki, Witold Zembrowski
– „Przedszkolaczek” – Bożena Mrozowska
– kaseta magnetofonowa „Tobie Panie”- Bożena Mrozowska, Marek Kołodziejski, Radosław Świderki
– „Erato – Wybór wierszy”
– „Pieśń ujdzie cało”… Historia i legendy ziemi sokołowskiej”pod red. Wiesławy Kwiek (wspólnie z Biblioteką)

 Kalendarium imprez Klubu Literackiego „Erato”

25.05.1999 r. – Wieczór poezji pn. „Wiersze moje”, spotkanie z autorami: Dariuszem Kosieradzkim i Witoldem Zembrowskim

21.01.2000 r. – Promocja książki „Wybór wierszy” Marka Kołodziejskiego, Dariusza Kosieradzkiego, Witolda Zembrowskiego
30.03.2000 r. – Spotkanie autorskie ks. Mieczysława Rzepniewskiego oraz promocja kasety „Tobie Panie” z tekstami Bożeny Mrozowskiej. Muzyka i wykonanie Marek Kołodziejski i Radosław Świderki
26.04.2000 r. – Wieczór autorski Wiesławy Kwiek
25.05.2000 r. – Wieczór autorski Danuty Kalinowskiej
26.09.2000 r. – Wieczór autorski Witolda Lorentowicza oraz promocja książki „Przedszkolaczek” Bożeny Mrozowskiej
24.10.2000 r. – Wieczór autorski uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim

25.04.2001 r. – Spotkanie autorskie młodych poetów z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego: Karoliny Berczyńskiej, Elżbiety Grzelak i Grzegorza Zembrowskiego

20.06.2002 r. – Spotkanie literackie „Wiosna i miłość” w wykonaniu młodzieży z sokołowskich szkół
09.2002 r. – Spotkanie literackie pn. „Jesień w przyrodzie i życiu”
10.2002 r. – Spotkanie literackie pn. „Nauczyciel-bohater, nauczyciel-twórca”
11.2002 r. – Spotkanie literackie „Twórcy rodem z Podlasia”
17.12.2002 r. – Spotkanie poetyckie pn. „Bóg się rodzi”

16.01.2003 r. – Spotkanie literackie pn. „Pół żartem, pół serio” z udziałem grupy teatralnej „Preteksty” z LO w Sokołowie Podl., Danuty Kalinowskiej i Lecha Zakrzewskieg
26.02.2003. r. – Wieczór poetycko-muzyczny Klubu Literackiego „Ogród” z Siedlec
27.03.2003 r. –Wieczór poezji wielkopostnej pn. „Zbawienie przyszło przez krzyż” oraz spotkanie autorskie s. Ireny Jegierskiej
28.11.2003 r. – Wieczór muzyczno – poetycki „Osiecka znana i nieznana”

28.01.2004 r. – Promocja zbiorku poezji „Erato – Wybór wierszy”
25.11.2004 r. – Wieczór poetycki pn „Ze Stachurą w tle”

10.02.2005 r. – Spotkanie z poezją i muzyką Jacka Kaczmarskiego
01.12.2005 r. – Spotkanie Literackie „Mickiewicz – w 150 rocznicę śmierci”

01.04.2006 r. – Spotkanie poetyckie pn. „Non omnis moriar = Nie wszystek umrę” oraz rozstrzygnięcie konkursu na wiersz o Janie Pawle II
21.06.2006 r. – Spotkanie autorskie i promocja zbiorku poezji „Między marzeniami a rzeczywistością” Alicji Danielskiej
11.2006 r. – Wieczór autorski Ireny Filipczuk i Lucyny Woźnicy

27.02.2007 r. – Wieczór autorski Danuty Kalinowskiej i Mariana Pietrzaka
22.05.2007 r. – Promocja książki Wiesławy Kwiek „Zanim przyrzeknę ci miłość” oraz podsumowanie konkursu na podlaską legendę
11.2007 r. – Spotkanie muzyczno-literackie z poezją Eugeniusza Kasjanowicza oraz piosenkami w wykonaniu Elżbiety Sieradzińskiej
12.2007 r. – Wieczór autorski Lecha Zakrzewskiego i Zygmunta Kusiaka

10.2008 r. – Promocja książki „Pieśń ujdzie cało… Historia i legendy ziemi sokołowskiej”

19.02.2009 r. – Spotkanie autorskie Marka Kołodziejskiego
10.12.2009 r. – Paweł Zakrzewski – poetycko i muzycznie

02.12.2011 r. – Promocja debiutanckiego tomiku wierszy „Krzyk w niebiosa” pana Henryka Rymuzy

13.01.2012 r. – „Cicha Noc” – Wieczór kolęd i poezji świątecznej
10.02.2012 r. – „Wieczór przy świecach”z Adamem Końca
17.12.2012 r. – Spotkanie autorskie Zygmunta Kusiaka

19.02.2013 r. – „Wieczór przy świecach” z Marianem Pietrzakiem
19.03.2013 r. – „Wieczór przy świecach” – wieczór autorski Witolda Zembrowskiego
22.10.2013 r. – „Wieczór przy świecach” – spotkanie autorskie Magdaleny Frączek
26.11.2013 r. – „Wieczór przy świecach” – Spotkanie autorskie Ryszarda Chacińskiego i Piotra Krzemieniewskiego

23.01.2014 r. – „Wieczór przy świecach” – wieczór kolęd i poezji świątecznej
19.03.2014 r. – „Wieczór przy świecach” – spotkanie z Lucyną Woźnicą
23.10.2014 r. – „Wieczór przy świecach” – „Oto widzisz, znowu idzie jesień…”
11.12.2014 r. – Promocja książki Mariana Pietrzaka

11.05.2015 r. – „Wieczór przy świecach” – spotkanie z Danutą Kalinowską
19.11.2015 r. – Spotkanie z poezją Ireny Filipczuk

25.02.2016 r. – „Wieczór przy świecach” – wieczór poezji miłosnej
06.09.2016 r. – Promocja książki „Na drogach jesieni” autorstwa Ireny Filipczuk

22.02.2017 r. – Spotkanie z twórczością Henryka Rymuzy

24.05.2018 r. – Biblioteka dla Niepodległej
13.06.2018 r. – Spotkanie z twórczością Piotra Krzemieniewskiego

21.03.2019 r. – Wieczór poetycki Stanisława Florczaka
07.05.2019 r. – Sny w naszym życiu
06.06.2019 r. – Poetycko o rodzinie

06.02.2020 r. – Spotkanie z twórczością Wiesławy Kwiek


Spotkania, imprezy