Dyrektor – dr Małgorzata Iwańska-Kania

DZIAŁY: Dział dla Dorosłych, Czytelnia Popularnonaukowa i Internetowa:
Kierownik – kustosz
Pracownik – kustosz
Pracownik – kustosz

DZIAŁY: Dział dla Dzieci i Młodzieży, Multimedia i Zbiory Specjalne:
Kierownik – starszy kustosz
Pracownik – starszy bibliotekarz

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta:
Trzech pracowników – dokumentalista

Administracja:
Główna Księgowa
Sekretarka – Referent
Informatycy

Dział gospodarczy:
Referent
Dwóch pracowników – pracownik gospodarczy

Pracownicy z rozszerzonym zakresem obowiązków:
Instruktor ds. bibliotek w powiecie
Kasjer