XXX Turniej Wiedzy o Sokołowie i Powiecie – 2019

XXX Turniej Wiedzy o Sokołowie i Powiecie – 2019

5 czerwca 2019 r. w Bibliotece odbył się XXX Turniej Wiedzy o Sokołowie i Powiecie. Turniej składał się z pięciu rund i wzięły w nim udział 4 dwuosobowe drużyny ze szkół średnich. Po raz pierwszy w Turnieju wzięła udział drużyna z Kosowa Lackiego.

Runda pierwsza składała się z pięciu zestawów; w zestawie dwa pytania historyczne przygotowane na podstawie książki Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic pod red. Grzegorza Ryżewskiego.

Pytania do rundy drugiej przygotowane zostały na podstawie książki Kosów Lacki. Studia i materiały z dziejów miejscowości i dotyczyły Kosowa Lackiego i okolic. W każdym z pięciu zestawów znajdowały się po dwa teksty, które zawierały część informacji prawdziwych lub fałszywych.

W rundzie trzeciej drużyny w dwóch turach wybierały po jednym pytaniu, opracowanym na podstawie książki: Simche Poliakewicz: W cieniu Treblinki.

Runda czwarta była sprawdzianem znajomości obiektów z fotografii archiwalnych z okresu okupacji Sokołowa i powiatu, przedstawionych w pokazie multimedialnym.

W rundzie piątej drużyny rozwiązywały test z wiedzy o historii Sokołowa Podlaskiego i powiatu sokołowskiego. Test zawierał pytania z Sokołowskiego Rocznika Historycznego. Tom IV. Do pytań dołączone były odpowiedzi, z których jedna była odpowiedzią poprawną i tę należało wskazać.

Nad prawidłowym przebiegiem XXX Turnieju Wiedzy o Sokołowie i Powiecie, czuwała Komisja Turniejowa w składzie: Dr Edward Kopówka – Dyrektor Muzeum Treblinka, Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) (przewodniczący) oraz członkowie: Artur Ziontek – pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim, Krzysztof Flażyński – kierownik Działu Dokumentacji Dziejów Miasta MBP.

Po podsumowaniu punktów, uzyskanych przez drużyny, Komisja przyznała:

I miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim (Piotr Wyszomierski i Maciej Krystoszyk) za zdobycie 33 punktów

II miejsce – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (Rafał Jurczak i Karol Pieńkowski) za zdobycie 31 punktów

III miejsce – Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące (Agnieszka Łazarecka i Magdalena Witowska) za zdobycie 21 punktów

Puchar Przechodni, ufundowany przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski, zdobyła drużyna z I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim.

Każdy uczestnik otrzymał atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Miasto Sokołów Podlaski.

Turniejowi towarzyszyła prezentacja kilku, z bardzo licznych eksponatów, z Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach.

{gallery}/Turnieje/2019{/gallery}