Rocznica likwidacji getta

Rocznica likwidacji getta

21 września gościliśmy w naszej Bibliotece dr Martynę Rusiniak-Karwat, historyka i politologa.
Spotkanie było upamiętnieniem 81 rocznicy likwidacji getta w Sokołowie Podlaskim.

Pani Martyna pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, związana z Sokołowem, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. M. Curie-Skłodowskiej. W swojej pracy naukowej zajmuje się tematyką żydowską, jest autorką wielu prac, w tym m.in. książki: Obóz zagłady Treblinka II w pamięci społecznej. 1943–1989, a także Marek Edelman, Nieznane zapiski o getcie warszawskim (wstęp i opracowanie).
Na spotkaniu wysłuchaliśmy wykładu nt. „Getta w powiecie sokołowsko-węgrowskim”, ubogaconego prezentacją multimedialną. Temat ten spotkał się z dużym zainteresowaniem, a po zakończeniu wykładu był jeszcze czas na indywidualne rozmowy z prelegentką.

{gallery}Spotkania_zdjecia/2023/81-rocznica-likwidacji-getta{/gallery}