„Wieczór przy świecach” – spotkanie z Jackiem Pałkiewiczem

„Wieczór przy świecach” – spotkanie z Jackiem Pałkiewiczem

Za oknami wiosna w pełni, a wspaniała pogoda sprawia, że nabieramy chęci do podróżowania i odkrywania nowych miejsc, nie tylko w naszym pięknym kraju, ale i poza jego granicami. Biblioteka wyszła naprzeciw marzeniom i pragnieniom swoich czytelników i w czwartkowe popołudnie, 12 maja 2016 r. zaprosiła wszystkich w niezwykłą podróż po całym świecie. Gościem „Wieczoru przy świecach” był Jacek Pałkiewicz – reporter, podróżnik, eksplorator.

Jacek Pałkiewicz to niezwykły człowiek. Jak powiedział o nim Marek Kamiński: „Jest gwiazdą na firmamencie podróżniczym, tworzy turystyczny krajobraz – jego sposób na podróżowanie jest inspirujący dla młodych ludzi.”Dziennikarz od 40 lat przemierza peryferie świata w poszukiwaniu nowych doznań i przygód. Jest twórcą survivalu /szkoły przetrwania/ w Europie oraz powszechnie uznawanym autorytetem w dziedzinie przetrwania. Jak sam twierdzi mieszka trochę we Włoszech, trochę w Polsce. Dwa lata pływał jako oficer na statkach „tanich bander”, potem pracował w afrykańskich kopalniach złota i diamentów. Od połowy lat 70. kierował wieloma wyprawami, których celem było poszukiwanie osobliwości ginących cywilizacji, niezwykłych zjawisk i ludzi. Podczas swoich podróży odwiedził m.in. Borneo i Nową Gwineę, przeszedł wzdłuż i wszerz Saharę, poznał najdalsze kresy zimnej Syberii. Podróżował na wielbłądach, jakach, słoniach, reniferowymi zaprzęgami, piechotą, chińskim sampanem czy indiańskimi pirogami. W 1975 r. pokonał Atlantyk w roli dobrowolnego rozbitka. W 1994 r. dotarł w Górnym Orinoko do Janomami – plemienia indiańskiego nie utrzymującego kontaktu z zachodnią cywilizacją. Uczył kosmonautów strategii przetrwania w skrajnie surowych i niegościnnych środowiskach. W 1996 r. jego naukowa ekspedycja ustaliła źródło Amazonki, rozwiewając tym samym kontrowersje, co do miejsca narodzin największej rzeki świata. W 15 lat później władze peruwiańskie wzniosły tam obelisk z tablicą upamiętniającą odkrycie. Jacek Pałkiewicz jest cenionym dziennikarzem i podróżnikiem. Otrzymał wiele odznaczeń i tytułów, m.in. odznaczenie Kawalera Orderu Zasługi Republiki Włoskiej, Medal Prymasowski Zasłużony w Posłudze dla Kościoła i Narodu oraz Złoty Krzyż Zasługi. Papież Benedykt XVI uhonorował go „za wybitny dorobek w promocji człowieka i zaangażowanie w pracę charytatywną oraz edukacyjno – wychowawczą” krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice (Dla Kościoła i Papieża). W 1994 r., z rekomendacji Thora Heyerdahla, elitarne Królewskie Towarzystwo Geograficzne w Londynie przyjęło go do swojego grona. Dla wszystkich zebranych czwartkowe spotkanie było okazją do odwiedzenia niezwykłych miejsc. Pan Jacek zaprezentował mnóstwo zdjęć ze swoich podróży, dzielił się wspomnieniami, zachęcał do odkrywania nowych miejsc, a przede wszystkim do nauki języków obcych. Uczestnicy spotkania zadawali dużo pytań, Po spotkaniu chętni mogli kupić książki z dedykacja i autografem autora. Zapytany o plany najbliższych podróży Jacek Pałkiewicz powiedział krótko o planach związanych z przygotowaniami do Wyprawy „Nowy Jedwabny Szlak 2017”, która jest szansą dla Polski a patronat objął już w tej chwili Minister Spraw Zagranicznych. O projekcie: (wg materiałów J.Pałkiewicza)

W 2013 roku Prezydent Chin Xi Jinping zatwierdził epokowy projekt w oparciu o tradycje historycznego Jedwabnego Szlaku, łączącego Państwa Środka z Europą. Zakłada on odnowienie powiązań pomiędzy kontynentem europejskim i azjatyckim i stworzenie połączeń handlowych: lądowych – „Jedwabny Ekonomiczny Szlak” oraz oceanicznych – „Morska Jedwabna Droga”, przebiegające zarówno przez azjatyckie poradzieckie republiki, jak i przez kraje Azji Południowo-Wschodniej, Indie, Iran, Róg Afryki, Bałkany oraz Rosję. Konglomerat tras stanowi istna pajęczynę nie do końca sprecyzowanych, nie wykluczających się wzajemnie korytarzy transportowych, z licznymi wariacjami, które wykorzystają nowe bądź zmodernizowane infrastruktury transportowe, sieci szybkich kolei, nowoczesne drogi, lotniska, porty morskie, sieci energetyczne oraz infrastruktury telekomunikacyjne i przesyłowe (ropociągi i gazociągi). Imponujące rozmachem przedsięwzięcie ma objąć swoim zasięgiem dziesiątki krajów i 3 miliardy ludzi. Wyprawa Jacka Pałkiewicza „Nowy Jedwabny Szlak – 2017” to misja, która zamierza: nagłośnić od wybrzeży Pacyfiku po Stary Kontynent, udział Polski w chińskiej inicjatywie one Belt One Road; propagować pozytywny wizerunek Polski i jej rozpoznawalność, oraz wpisać się w kalendarz wydarzeń wspierających stosunki z krajami Azji; spopularyzować nasz dorobek i promować gospodarkę za granicą; lansować budowę więzi społecznych, zrozumienia, zaufania i szacunku; wzmocnić relacje w zakresie ochrony kulturalnego dziedzictwa, wymiany kulturalnej i akademickiej; odświeżyć ślady polskiej diaspory w tej części świata, umocnić jej tożsamość i większą identyfikację z Polską; współpracować z ośrodkami informacji turystycznej (POT) celem upowszechnienia atrakcyjności. Jak mówi Jacek Pałkiewicz: „Dzięki Jedwabnemu Szlakowi wielkie cywilizacje wymieniały się zdobyczami techniki i wiedzy, spotykały się i mieszały wpływy kulturalne. Uważam, że dziedzictwo kulturowe może być płaszczyzna do budowania szerokiej współpracy. W dzisiejszym kontekście globalnym, starożytna marszruta może stać się tak symbolem wysokiego potencjału politycznego i handlowego, jak i kulturalnego całego regionu”. Wicemarszałek Sejmu RP Stanisław Tyszka, podkreślił: „Wyprawa Jacka Pałkiewicza to przedsięwzięcie pionierskie, przybliżające nam znaczenie nowego Szlaku Jedwabnego, który z pewnością przyniesie duże szanse biznesowe dla Polski”.

{gallery}/Spotkania_zdjecia/2016/Jacek_Palkiewicz{/gallery}