Spotkanie autorskie z Dorotą Filipiak

DOROTA FILIPIAK 1024

Dorota Filipiak – warszawianka z urodzenia, studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się historią Europy Środkowej. Najchętniej podróżuje na Słowację, Węgry, do Rumunii, na Bałkany i po Podlasiu. Współpracowała z internetowym magazynem Magyazyn, gdzie publikowała artykuły o węgierskiej kulturze, historii i literaturze. Współpracuje z kwartalnikiem „Kraina Bugu”. Mieszka w Warszawie i we wsi nad Bugiem. Za książkę Rumunia. Pęknięte lustro Europy otrzymała Nagrodę im. Macieja Kuczyńskiego za najlepszy podróżniczy debiut roku. Obecnie pracuje nad książką o Podlasiu nadbużańskim.