Biblioteka Miejska wzięła udział w projekcie sieć na kulturę

Biblioteka Miejska wzięła udział
w projekcie 
sieć na kulturę 

Projekt nosił pełną nazwę: Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Uczestniczyliśmy w jednym z wariantów szkolenia pn. Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

Przystąpiliśmy do projektu 4 marca 2020 roku. Czas trwania projektu przewidziany był na rok, jednakże epidemia Covid-19 spowodowała przedłużenie terminu jego zakończenia. 

W dwóch szkoleniach on-line, obejmujących 31 godzin, uczestniczyło 14 dzieci. Pierwsza grupa dzieci w wieku do 14 roku życia odbywała zajęcia  od 16.08.2021 do 31.08.2021 roku. Druga grupa w wieku od 15 do 18 roku życia uczestniczyła w szkoleniu w dniach 18.12.2021 do 22.12.2021 roku.

Podczas zajęć dzieci i młodzież tworzyli różne projekty graficzne w tym m.in. plakaty i posty do mediów społecznościowych czy tworzenie komiksów.

Program szkolenia był bardzo bogaty, obejmował min.:

Poprzez udział w warsztatach z grafiki komputerowej, kompetencje cyfrowe naszych młodych uczestników zostały na pewno poszerzone, co pomoże im w przyszłości działać sprawniej i bezpieczniej w sieci. Zajęcia odbywały się pozalekcyjnie i były dla nich także ciekawą formą spędzania wolnego czasu.

Warsztaty przeprowadził pracownik Biblioteki – informatyk Dominik Filipczuk, przeszkolony w ramach programu „Sieć na Kulturę w podregionie siedleckim” wraz z trenerem wspomagającym – Karoliną Szczepanik, który tym samym, również podniósł swoje kompetencje zawodowe. Dzięki jego zaangażowaniu i pracy, za udział w projekcie nasza Biblioteka otrzyma z początkiem 2022 roku, 6 nowych komputerów (w tym 1 tablet). Wzmocni to bazę sprzętu komputerowego o kolejne nowe komputery dla pracowników i czytelników. Dotychczasową bazę sprzętową, którą dysponowaliśmy do 2020 r. stanowiły ponad 10 letnie komputery firmy Triline. W roku 2020 Biblioteka wymieniła 8 komputerów przez zakup poleasingowy, teraz otrzyma kolejnych sześć. Sprzęt będzie służył pracownikom i Czytelnikom (m.in. być może do kontynuacji kursów komputerowych).