Działy

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim jest Instytucją Kultury wpisaną do Księgi Rejestrowej Nr 2 prowadzonej przez Miasto Sokołów Podlaski i posiada następującą strukturę organizacyjną:

Dział  dla Dorosłych

• Dział dla Dzieci i Młodzieży

• Czytelnia Popularnonaukowa i Internetowa

• Multimedia i  Zbiory Specjalne

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta

Każdy z wymienionych działów Biblioteki we własnym zakresie gromadzi i  opracowuje zbiory biblioteczne. Biblioteka pełni funkcję biblioteki powiatowej i wykonuje  powierzone jej zadania zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 31 sierpnia 2001 roku, pomiędzy Zarządami Miasta i Powiatu. Na wykonanie tych zadań Starostwo Powiatowe przeznacza corocznie  kwotę  45.000 zł.