Historia

Historia Klubu Literackiego „Erato”

ERATO

Klub Literacki „Erato”powstał w 1993 roku przy Sokołowskim Ośrodku Kultury, jednak formalnie i aktywnie rozpoczął swoją działalność w 1999 r. Opiekunem Klubu i kierujacym nim został Marek Kołodziejski – artysta plastyk, poeta. Z przyczyn organizacyjnych w 2001 r. Klub zawiesił swoją działalność, ale już po rocznej przerwie w maju 2002 r. zaczął ponownie funkcjonować pod kierownictwem Wiesławy Kwiek – nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1w Sokołowie Podlaskim. Od 2007 r. Klub Literacki działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K.I.Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim i wspólnie organizowane sa wieczory poetyckie. Nazwę „Erato” zaproponowała pani Lucyna Bałkowiec jako odpowiedź na ogłoszony konkurs. Celem Klubu Literackiego jest przede wszystkim prezentacja i popularyzacja osobowości twórczych regionu sokołowskiego, wyszukiwanie osób zdolnych, mobilizowanie ich do pracy twórczej, pomoc w publikowaniu utworów. Na spotkaniach literackich przybliża się twórczość znanych i lubianych pisarzy, ale najbardziej organizatorom zależy na tym, aby mogli się pokazać publicznie utalentowani mieszkańcy naszego powiatu. Na wieczorach w „ Erato” można zaprezentować własne talenty literackie i muzyczne w gronie przyjaciół przyjaciół znajomych. Klub Literacki wychodzi naprzeciw ludziom kochającym poezję, próbujących swoich sił w pisaniu. Członkowie Klubu biorą udział w konkursach literackich organizowanych przez instytucje kultury. W ramach Klubu Literackiego „Erato” organizowane są Sokołowskie Spotkania z Poezją i Prozą Podlasia, których pomysłodawcą jest Wiesława Kwiek, a organizatorem poszczególne gminy powiatu sokołowskiego. W październiku 2010 roku Wiesława Kwiek zrezygnowała z funkcji kierownika Klubu Literackiego „ERATO”. Ogłosiła to podczas X POWIATOWEGO SPOTKANIA Z POEZJĄ I PROZĄ PODLASIA w Sterdyni, które było zamknięciem cyklu wędrówek poetycko- krajoznawczych po gminach powiatu sokołowskiego oraz promocją najnowszej publikacji ERATO”- zbioru p.t. „ZMIANA WARTY’.