600 lat Mojej Małej Ojczyzny – Izba Pamięci Sokołowa Podlaskiego 1424-2024

600 lat Mojej Małej Ojczyzny – Izba Pamięci Sokołowa Podlaskiego 1424-2024

Po wielu latach oczekiwań powstaje sokołowska Izba Pamięci. Gdzie? W budynku dawnej Cukrowni. Dlaczego? Aby uczcić jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich dla Sokołowa Podlaskiego. Dla kogo? Dla lokalnej społeczności, która ma do opowiedzenia i pokazania swoje historie rodzinne.

Historia regionu sokołowskiego ma duży wpływ na stan zachowania lokalnego dziedzictwa materialnego. Wydarzenia XIX i XX w. przyniosły wiele zniszczeń wśród zabudowań oraz lokalnego społeczeństwa. Te traumatyczne momenty przyniosły także wyjątkowych ludzi – ks. Stanisława Brzóskę, Franciszka Wilczyńskiego, harcerzy – obrońców z 1920 r., żołnierzy AK i struktur poakowskich Obwodu „Jezioro” i wielu innych – cichych i anonimowych bohaterów.

Sokołowska Izba Pamięci jest nastawiona na pielęgnowanie pamięci o lokalnych bohaterach, historii społecznej, kulturalnej, gospodarczej, politycznej, krajoznawczej. Region sokołowski ma wielokulturową historię – to właśnie tu przez wieki żyli obok siebie Polacy, Rusini, Żydzi, katolicy, prawosławni, unici, wyznawcy judaizmu. Jest to ważny element w opowieści sokołowskiej Izby Pamięci.

Wojny, pożary, represje, bombardowania doprowadziły do ruiny wiele zabudowań i tym samym mienia znajdującego się w ich wnętrzach. To ma decydujący wpływ na zbiory, jakie możemy pozyskać do sokołowskiej Izby Pamięci. Dzieje ziemi sokołowskiej pozwalają przypuszczać, że znaczna część zbiorów będzie pochodziła z XX w. Przewidujemy, że wśród pozyskanych eksponatów znajdą się drobne elementy wyposażenia domowego, strojów, monety, medale, elementy warsztatów rzemieślniczych i gospodarstw rolnych, dokumenty życia osobistego i rodzinnego (świadectwa szkolne, akty chrztu, ślubu itp.), biżuteria, książki.
Niezwykle ważnym elementem łączącym darczyńców eksponatów i same obiekty jest opowieść o ich wzajemnej relacji. Dlatego w ramach sokołowskiej Izby Pamięci będziemy zbierać relacje naszych darczyńców i wszystkich, którzy zechcą podzielić się swoimi historiami rodzinnymi, osobistymi, wspomnieniami związanymi z przekazywanymi eksponatami. W ten sposób, obok zbiorów materialnych, zbudujemy lokalne archiwum historii mówionej.

Tegoroczny jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Sokołowa Podlaskiego jest doskonałą okazją do zbudowania opowieści naszej lokalnej historii w formie sokołowskiej Izby Pamięci.

Wszystkich zainteresowanych podzieleniem się swoją historią zapraszamy do Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Izby Pamięci”.

{gallery}Inne_formy/2024/Izba_Pamięci/600_lat_Mojej_Małej_Ojczyzny_-_Izba_Pamięci/plakat{/gallery}