„Zarządzanie nowoczesną biblioteką w systemie bibliotecznym SOWA” – konferencja

„Zarządzanie nowoczesną biblioteką w systemie bibliotecznym SOWA” – konferencja

26 czerwca 2012 r. w Auli Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, odbyło się spotkanie bibliotekarzy z województwa mazowieckiego poświęcone zagadnieniom komputeryzacji bibliotek pt. „Zarządzanie nowoczesną biblioteką w systemie bibliotecznym SOWA”.

Z zaproszenia organizatorów spotkania –Biblioteki Wydziału Zarządzania UW i Konsorcjum Bibliotek – Użytkowników Systemów „SOWA” skorzystało 60 przedstawicieli bibliotek z Warszawy oraz Mazowsza.Uczestników obrad serdecznie powitał Dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, który przybliżył uczestnikom funkcję bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Wydziału Zarządzania. Odniósł się także do misji bibliotek, które tworzą podstawy intelektualnego rozwoju społeczeństwa i porządkują zasoby informacyjne.Sesję wykładową otworzyła i moderowała Ewa Florek, kierownik Biblioteki Wydziału Zarządzania UW. Pierwszy z prelegentów,Wojciech Kowalewski przedstawił dokonania bibliotekarzy w zakresie komputerowego opracowania zbiorów bibliotecznych i ich udostępniania w internecie.

W konferencji, uczestniczyli pracownicy Biblioteki: Hanna Lecyk, Bogumiła Korbuszewska, Dariusz Tarkowski oraz pracownik Biblioteki Gminnej w Sterdyni, Aneta Wilk.