Sesja Rady Miasta w Bibliotece

Sesja Rady Miasta w Bibliotece

W dniu 27 czerwca 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Podlaskim odbyła się tzw.„wyjazdowa” XIV Sesja Rady Miejskiej.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Hardej i przedstawił porządek obrad. Na wniosek obecnych na sesji mieszkańców miasta uczczono minutą ciszy pamięć śp. Stanisława Borysiewicza, byłego radnego miejskiego, nauczyciela, wielkiego społecznika. Punktem trzecim obrad były zapytania i wolne wnioski mieszkańców, którzy przede wszystkim poruszali problemy dotyczące ich bezpośrednio oraz najbliższego otoczenia Na pytania odpowiadał burmistrz, swoje opinie wyrażali również radni. Burmistrz Miasta Bogusław Karakula przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym, po czym nastąpiły pytania i wypowiedzi radnych. Następnym punktem Sesji było omówienie projektów uchwał Rady Miasta. min. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokołów Podlaski – obszaru pomiędzy ul.Piłsudskiego, Grunwaldzką, Wojska Polskiego i Ks. Bosco zwanego „Planem osiedla Piłsudskiego”.
W dalszej części obrad Burmistrz Miasta odczytał informację dotyczącą przygotowania miasta do obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Kolejnym punktem porządku Sesji było wystąpienie Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Hanny Lecyk, która omówiła półtoraroczną działalność Biblioteki w nowej siedzibie. Wypowiedzi ilustrowane były pokazem multimedialnym.
W zakończeniu został odczytany i przyjęty protokół XIII Sesji Rady Miejskiej i Przewodniczący Rady Miasta zamknął Sesję.

{gallery}Inne_wydarzenia/2012/Sesja{/gallery}