„Witamy wiosnę po bułgarsku”

„Witamy wiosnę po bułgarsku”

7 marca 2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z etnografem – panią Elżbietą Piskorz-Branekovą zorganizowała spotkanie dla uczniów sokołowskich gimnazjów. Tematem prelekcji była Bułgaria – jej tradycje i zwyczaje, związane z obchodami wiosny.

Bułgaria to kraj o bogatej historii, która zdecydowała o różnorodności i kolorycie jej kultury. Religią dominującą jest prawosławie, dlatego też zwyczaje i obrzędy, związane z niektórymi świętami są odmienne od naszych. Na spotkaniu poznaliśmy kilka z nich. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali opowiadania pani Piskorz-Branekovej, wzbogaconego o prezentację multimedialną. Liczne zdjęcia z wizyt w Bułgarii, rekwizyty oraz towarzysząca spotkaniu wystawa sprawiły, że nie można było się nudzić. Na zakończenie młodzież mogła samodzielnie wykonać marteniczki.