Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach

9 biblioteki w powiecie2

Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach

KATALOG KSIĘGOZBIORU

ul. Osiedlowa 8
08-307 Repki,
tel. 25 787 50 80
e-mail: gbp-repki@wp.pl

dyrektor- Ewa Czarkowska
pracownik – Anna Mazur

godziny otwarcia:
poniedziałek / piątek 8 – 16

Biblioteka posiada 2 filie:

• Filia Biblioteczna w Skrzeszewie – pracownik: Anna Czerkas
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9.00 -15.00

• Filia Biblioteczna w Wyrozębach – pracownik: Dorota Siemieniak

godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9.00 -15.00

Zapraszamy do oglądania nas na Facebooku

Gminna Biblioteka Publiczna w Repkach istnieje od 1950 roku. Data powstania określona jest na podstawie pierwszych zapisów książek w księdze inwentarzowej. Biblioteka działa na podstawie Statutu nadanego uchwałą nr XVII/89/2008 Rady Gminy Repki z dnia 28.05.2008 r. Księgozbiór liczy 35.870 woluminów. W bibliotece gminnej i w dwóch filiach funkcjonują czytelnie internetowe wyposażone łącznie w 19 stanowisk komputerowych.
Biblioteki prowadzą działalność w zakresie przysposobienia czytelniczego, popularyzacji i upowszechniania czytelnictwa, organizują spotkania autorskie, konkursy literackie, imprezy czytelnicze itp. Corocznie Biblioteka w Repkach włącza się do Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” podczas, której zaproszeni goście czytają dzieciom bajki. Cykliczne imprezy to:
– Spotkanie Noworoczne dla członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Repkowskiej.
– Jarmark Kultury Ludowej.
– Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”.
– Konkurs Recytatorski im. K. Makuszyńskiego.
– Warsztaty teatralne i plastyczne.
– Gminne Święto Plonów.