XXV Turniej Wiedzy o Sokołowie i Powiecie – 2009

XXV Turniej Wiedzy o Sokołowie i Powiecie – 2009

W dniu 9 grudnia 2009 roku odbył się jubileuszowy, 25 „Turniej Wiedzy o Sokołowie i Powiecie” dla młodzieży gimnazjów i szkół średnich. W Turnieju wzięło udział 5 dwuosobowych drużyn z 5 szkół z terenu miasta.

Turniej składał się z czterech rund. W I rundzie pytania dotyczyły historii Sokołowa Podlaskiego i okolic. Runda II przygotowana została przez Grupę Teatralną „Preteksty” z I Liceum Ogólnokształcacego im. M.Skłodowskiej – Curie pod kierunkiem Pani Urszuli Kosieradzkiej. Zaprezentowanych zostało pięć scenek kabaretowych ilustrujących w żartobliwy sposób instytucje i obiekty naszego miasta: rondo, stadion, basen, szpital oraz Zakłady Mięsne. W trzeciej rundzie pytania nazwane zostały „pytaniami burmistrza”, dotyczyły nazw sokołowskich ulic i nazw poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Starostwa. Pytania w czwartej rundzie dotyczyły nazw regionalnych poszczególnych części dawnego stroju podlaskiego z okolic Sokołowa. Odpowiedzi zawodników oceniała komisja w składzie: Jerzy Maksjan – wiceburmistrz, Janusz Tokarski z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Bogumiła Korbuszewska – kierownik Działu dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej. Turniej prowadził Andrzej Rybiński pracownik Biblioteki. W przerwie Turnieju publiczność obejrzała występy taneczne braci Emila i Kacpra Benedykciuków, którzy pokazali także widzom podstawowe kroki taneczne z ich własnego układu choreograficznego. Część z widzów weszła na scenę i tańczyła wspólnie z braćmi. Po wspaniałych popisach braci Benedykciuków publiczność odpowiadała na pytania dotyczące historii i współczesności Sokołowa Podlaskiego.

 

Nagrodą główną w Turnieju jest Puchar Przechodni Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego.

Pierwsze miejsce oraz puchar zdobyła drużyna z Gimnazjum Salezjańskiego (Izabela Borowska i Jakub Sobieski)
Drugie miejsce – drużyna Gimnazjum Nr 1 (Piotr Kamiński i Marcin Siemikowski)
Trzecie miejsce – drużyna I Liceum Ogólnokształcącego (Alicja Minarczuk i Anna Orzeł)
Czwarte miejsce – drużyna Zespołu Szkół Nr 1 (Dagmara Bielińska i Kinga Maliszewska)
Piąte miejsce – drużyna Zespołu Szkół Nr 2 (Sylwia Krasnodębska i Mariola Szewruk)
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody – odtwarzacze MP3, MP4 oraz PenDriv`y – ufundowane przez Urząd Miasta i Miejską Bibliotekę Publiczną.

{gallery}/Turnieje/2009{/gallery}