01.04.1946 – rozpoczyna działalność Miejska Biblioteka Publiczna zlokalizowana w gmachu Straży Pożarnej przy ulicy Lipowej

1957– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przejmuje pełną odpowiedzialność za planowanie i zakup księgozbioru dla całego powiatu

27.01.1964 – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przenosi się do nowego lokalu w Powiatowym Domu Kultury

26.02.1976 – Biblioteka uruchamia pracę Oddziału dla Dzieci

1978 – Biblioteka otwiera Filię Biblioteczną Nr 1 na osiedlu ZORY

23.10.1979 – Biblioteka otrzymuje imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

01.01.1980 – w związku z reorganizacją placówek kultury Biblioteka ogranicza swą działalność do terenu miasta

01.04.1983 – rozpoczyna działalność bibliobus

lipiec 1985 – biblioteki publiczne z powiatu sokołowskiego wracają pod opiekę merytoryczną Miejskiej Biblioteki Publicznej

1986 – Biblioteka otwiera Filię Biblioteczną Nr 2 w Szpitalu Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

1989 – Biblioteka likwiduje działalność Bibliobusu

1991 – Biblioteka zamyka Filię Nr 1

1991 – odsłonięcie popiersia Gałczyńskiego

grudzień 1992– pierwszy mecenat MBP: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Sokołowie przekazuje Bibliotece 10 milionów zł, za które zakupiono 354 książki

wrzesień 1992 – pierwszy etap komputeryzacji Działu dla Dorosłych: zakupiony zostaje 1 komputer i program komputerowy do obsługi bibliotecznej firmy „Schola-soft” z Białegostoku i rozpoczyna się tworzenie katalogu komputerowego

01.02.1993 – w Dziale Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych zostaje wprowadzone tzw. „wpisowe” czyli dobrowolne wpłaty czytelników na zakup nowości wydawniczych

01.03.1993 – zostaje zamknięta filia biblioteczna Nr 2

1996 – Dział Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych zostaje przeniesiony do większego pomieszczenia

1997 – następuje wznowienie działalności punktu książki mówionej

1998 – Dział dla Dzieci i Młodzieży zostaje przeniesiony do większego lokalu

01.09.2000 – Dział dla Dorosłych uzyskuje dostęp do Internetu przez modem telefoniczny

2001 – zakup licencji nowego, profesjonalnego programu komputerowego do obsługi bibliotecznej