Informuję Panią/Pana, że:

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim z siedzibą przy ulicy Kolejowej 7 A, kod pocztowy: 08-300. numer tel. 25 781 77 42, adres e-mail: dyrektor@biblsokol.org.pl, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2)  Inspektorem danych osobowych u Administratora Jest Arkadiusz Godula, e-mail: iod@sokolowpodl.pl
3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do realizacji zadań statutowych, ochrony materiałów bibliotecznych, realizacji umów zawartych z Biblioteką, dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych.
4)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z ofert i usług wymienionych w punkcie 3,
5)  korzystanie z ww. ofert i usług wiąże się z udostępnianiem Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom lub organom,
6)  podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest (w zależności od celu art. 6 ust.1 lit. a do f) (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO,
7)  okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane,
8)  posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9)  Pani/Pana dane osobowe ni podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.