Spotkanie z Rafałem Lasotą

Spotkanie z Rafałem Lasotą

W dniu 5 czerwca 2013 r. gościł w Bibliotece Rafał Lasota – pisarz, publicysta z Warszawy. Autor zajmuje się głównie twórczością dla najmłodszych. Jego utwory ukazały się m. in. w zbiorkach pt. „Pląsaki”oraz „Śmieszki i zachwytki”.

Autor początkowo pisał dla zabawy. Jego wiersze były wspomnieniami z wakacji nad morzem ze swoimi dziećmi. Tworzył wiele utworów, w których zawarł własne obserwacje czy utrwalił zachowanie swoich dzieci: Darii, Kacpra i Adrianny. To właśnie dzieci pisarza były pierwszymi recenzentami jego utworów.Na spotkanie w Bibliotece przybyły dzieci z Przedszkola Nr 2 i Nr 4 w Sokołowie Podlaskim.Rafał Lasota opowiadał dzieciom o swoich książkach, czytał im swoje wiersze i opowiadania. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały tajemniczych i zabawnych historii zawartych w utworach pisarza, a także chętnie odpowiadały na różne pytania zadawane przez autora.Na zakończenie spotkania pisarz wręczył dzieciom na pamiątkę ulotki ze swoim zdjęciem i wierszem. Przedszkolaki w doskonałych humorach opuszczały Bibliotekę.