Spotkanie z Elżbietą Piskorz – Branekovą

„Wieczór przy świecach” -„O świecie tych co nas opuścili i o naszej o nich pamięci”
spotkanie z panią Elżbietą Piskorz – Branekovą

Listopad to miesiąc zadumy oraz wspomnień o tych, którzy odeszli z tego świata, a także okres, kiedy odwiedzamy cmentarze, groby naszych bliskich.

Właśnie nekropolie i zwyczaje związane z pochówkiem były tematem listopadowego „Wieczoru przy świecach”, zorganizowanego przez Bibliotekę. Gościem spotkania, które odbyło się 14.11.2013r. pod hasłem „O świecie tych co nas opuścili i o naszej o nich pamięci” była Pani Elżbieta Piskorz – Branekova. Pani Elżbieta jest absolwentką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Etnografii), studia magisterskie ukończyła w 1973 roku. Od 1974 do 2010 r. była pracownikiem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, gdzie pracowała na różnych stanowiskach, a od roku 1991 jako Kurator Działu Etnografii Polski i Europy. Ogromne zamiłowanie, które Pani Elżbieta żywi do polskiej tradycji ludowej, obyczajów i obrzędów sprawiło, że autorka napisała szereg dzieł na ich temat. Jako kurator działu Etnografii Polski i Europy Elżbieta Branekova wydała m.in. trzytomowy album zatytułowany „Polskie Stroje Ludowe”, w którym opisane zostały tradycyjne ubiory noszone w 63 regionach etnograficznych Polski. Podczas wykładu wzbogaconego o prezentację multimedialną autorka przybliżyła przybyłym słuchaczom tradycje i obrzędy związane z chowaniem zmarłych, obowiązujące w trzech głównych religiach świata: chrześcijaństwie, judaizmie i islamie. W ciekawy i przystępny sposób opowiedziała o zwyczajach towarzyszących tej ceremonii, jakże różnych w poszczególnych częściach świata. Zebrani mogli usłyszeć wiele ciekawostek np. w kościele prawosławnym pogrzeb odbywa się zawsze trzeciego dnia od śmierci osoby zaś w judaizmie powinien odbyć się jak najszybciej (najlepiej na drugi dzień). Dzięki „gawędzie” Pani Piskorz – Branekovej przybyli na spotkanie mogli poszerzyć swoją wiedzę o tego rodzaju ceremoniach, zapoznać się z obyczajami charakterystycznymi dla różnych religii oraz ponownie przeżyć chwile zadumy.

{gallery}/Spotkania_zdjecia/2013/Elzbieta_Piskorz_Branekova{/gallery}