XXXIX Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego

XXXIX Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego

XXXIX konnkurs Makuszynskiego 2023

Regulamin

Karta uczestnika XXXIX KONKURSU im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO 2023

Załącznik nr 1 – RODO – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika

Załącznik nr 2 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika

Załącznik nr 3 – RODO – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych opiekuna