Mikołajki w Bibliotece 2023

Mikołaj przybędzie do Biblioteki!!!

6 grudnia w godzinach 14.00-18.00 zapraszamy dzieci i rodziców/opiekunów na spotkanie z Mikołajem, Śnieżynkami i Elfami. Szczegóły i zapisy w sekretariacie MBP lub pod numerem (025) 781-77-41.