Apel Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków

Apel Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków

Szanowni Państwo,
Przekazujemy Apel Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków do osób, które mają pamiątki związane z wywózkami do łagrów NKWD. Zbiórka ma na celu stworzenie w Muzeum Narodowym w Lublinie wystawy poświęconej osobom wywiezionym do łagrów na terenie Związku Sowieckiego.