Dyrektor Biblioteki

Od 1 stycznia 2022 r. Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest dr Małgorzata Iwańska

 dr Małgorzata Iwańska - Dyrektor Biblioteki