600-lecie mojej małej ojczyzny

600-lecie mojej małej ojczyzny

22 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce spotkanie: 600-lecie mojej małej ojczyzny – dlaczego potrzebujemy Izby Pamięci? Podczas spotkania swoje wystąpienia przedstawili pracownicy Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.

Grzegorz Gawrysiak opowiedział zebranym o historii naszego miasta. Swój referat uatrakcyjnił czytając kilka tekstów źródłowych. Następnie Bartłomiej Skibniewski opowiedział o działalności pracowni. Przedstawił różne inicjatywy, które są realizowane w Pracowni. Piotr Rybak przedstawił zebranym gościom prezentację na temat zbiorów pracowni. Była to prezentacja skupiająca się na technicznej stronie naszej pracy. Ostatnim wystąpieniem była prezentacja na temat powstającej sokołowskiej Izby Pamięci, wygłoszona przez Małgorzatę Iwańską-Kanię, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po zakończeniu spotkania, goście mieli okazję zapoznać się z wystawą „historia zapisana w budynkach”.

Więcej o spotkaniu można przeczytać na portalu Życie Sokołowa
https://zyciesokolowa.pl/…/izba-pamieci-sokolowa/1220665
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Izby Pamięci”.

 {gallery}/Inne_wydarzenia/2024/600-lecie_mojej_małej_ojczyzny/galeria{/gallery}