Targi pracy i kariery w Sokołowie Podlaskim

Targi pracy i kariery w Sokołowie Podlaskim

2 i 3 kwietnia 2011 r. Biblioteka gościła grupę 22 uczestników projektu „Targi pracy i kariery w Sokołowie Podlaskim”. Projekt skierowany jest do uczniów sokołowskich szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu.

Całe szkolenie trwało pięć dni i nazwane zostało „Szkołą poruszania się po rynku pracy”. Warsztaty ze względu na tematykę podzielone były na dwa bloki. Pierwszy obejmował zajęcia mające ścisły związek z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy: naukę pisania CV i listu motywacyjnego, wykład dotyczący sytuacji na lokalnym rynku pracy, naukę czytania ogłoszeń o pracy wraz z przedstawieniem sposobów ich poszukiwania oraz naukę autoprezentacji w kontakcie z potencjalnym pracodawcą. Młodzież spotkała się z panią Marleną Steć, dziennikarką „Życia Siedleckiego”, która opowiadała o swojej drodze zawodowej i pracy.
Drugi blok miał na celu wykształcenie i wzrost kompetencji miękkich, tj. osobistych i interpersonalnych. W ramach tej części uczestnicy brali udział w grach i zabawach, które służyły integracji, nauce pracy w grupie, poprawie komunikacji, wzroście zaufania oraz samoświadomości. Całe szkolenie jest wstępem do dużego przedsięwzięcia jakim są „Targi pracy i kariery”. Przez najbliższe miesiące, aż do września uczestnicy będą pracowali przy organizacji tego wydarzenia, przy czym najbardziej istotną jest ich niezależność, bowiem od nich zależy kształt i przebieg targów. Opieką na uczestnikami i animacją całego procesu zajmują się pracownicy Fundacji Civis Polonus, (www.civispolonus.org.pl), która wraz z Fundacją „U siebie” odpowiedzialna jest za realizację całego projektu.

{gallery}Inne_wydarzenia/2011/Targi_pracy{/gallery}