Teatr „Moralitet” z Krakowa w Bibliotece

Teatr „Moralitet” z Krakowa w Bibliotece

4 maja 2011 r. w Bibliotece gościł Teatr Moralitet z Krakowa. Aktorzy przedstawili dwa spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci z sokołowskich szkół podstawowych. Pierwszy spektakl dotyczył ochrony środowiska oraz zasad dobrego wychowania.

Bohaterowie widowiska przypominali widowni o grzeczności, dbałości o otaczający świat, o segregacji śmieci. Dzieci utożsamiając się z bohaterami widowiska mogły wysunąć wnioski z rozegranych scen, włączały się też chętnie do dyskusji na temat poruszanych w bajce zagadnień. Drugi spektakl pt. „Po drugiej stronie lustra” dotyczył problemu przemocy i agresji w szkole. Dzieci mogły uświadomić sobie, że przemoc to nie tylko bicie, ale też znęcanie się, niesprawiedliwość, to różne sytuacje, kiedy silniejszy, bardziej pewny siebie uczeń krzywdzi słabszego od siebie, poprzez np. wyłudzanie pieniędzy czy wysyłanie sms-ów z pogróżkami. W spektaklu został też poruszony problem akceptacji w gronie rówieśników. Często młodzi ludzie chcą zaimponować innym poprzez posiadanie modnych ubrań czy pieniędzy, uważają że wtedy będą bardziej lubiani i akceptowani. Zadaniem Teatru Moralitet jest ukazanie właściwych wzorców, wolnych od przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej; przedstawienie roli dorosłych, jako opiekunów, zawsze stojących w obronie pokrzywdzonych, zachęcanie dzieci, aby potrafiły mówić o swoich kłopotach rodzicom, czy nauczycielom.