Narodowe czytanie 2016

Narodowe czytanie 2016

W 2012 roku z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego i jego małżonki rozpoczęta została ogólnopolska akcja Narodowego Czytania. Czwartą i tegoroczną, piątą edycję, objęła swoim patronatem para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

W bieżącym roku 2016 lekturą Narodowego Czytania została wybrana, podczas internetowego głosowania, książka Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”, nawiązująca do ustanowionego przez Sejm i Senat RP Roku Henryka Sienkiewicza. W 2016 r. przypada 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci pisarza. Do tej wspaniałej akcji już po raz piąty włączyła się również Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim. Dnia 3 września o godz. 11 na Szewskim Rynku spotkali się mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego, aby wziąć udział we wspólnym czytaniu książki „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Spotkanie rozpoczęły: dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Hanna Lecyk, która zapoznała publiczność z genezą książki oraz Sekretarz Urzędu Miasta Sokołów Podlaski Maria Truszkowska, odczytała okolicznościowy List Prezydenta RP oraz pierwszy fragment powieści. We wspólnym czytaniu wzięli udział dyrektorzy i kierownicy miejskich i powiatowych jednostek samorządowych, pracownicy Biblioteki, członkowie Grupy Teatralnej „Wiraż” oraz młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego. Teksty zaprezentowali: Dariusz Flisiuk – Naczelnik Wydziału Funduszy Urzędu Miasta Sokołów Podlaski, Joanna Urbankowska – Kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Paweł Woźniak – współwłaściciel Szkoły Językowej Centrum Edukacji Eureka, Wanda Wierzchowska – prezes honorowy Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Grażyna Skonieczna – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, Elżbieta Lewczuk – kierownik Biblioteki Pedagogicznej, Hanna Czartoryjska – Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5, Radosław Strus – właściciel Niepublicznego Przedszkola Akademia Puchatka, Wiesław Nasiłowski – komendant Powiatowy Policji, Maciej Wąż – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych, Edyta Zajadacz – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Jerzy Iwański – nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 2, członek Zarządu Komitetu Opieki nad Zabytkami Sokołowskich Cmentarzy „Memoria”, Waldemar Prokopczuk – v-ce Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, Marcin Celiński – Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury, Kinga Zakrzewska i Bartosz Archacki – uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej-Curie. Do czytania tekstów włączyli się również : Dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej Hanna Lecyk oraz pracownicy: Jadwiga Gąszczak, Bogumiła Korbuszewska, Joanna Miściorak, Anna Uścińska. Narodowe Czytanie urozmaicone zostało przez scenki teatralne, w których wystąpili: młodzież z Grupy Teatralnej „Wiraż”: Katarzyna Wasilczuk (Ligia) i Maciej Tyszko (Marek Winicjusz), Olga Gąsowska (Akte)- ucz. I Liceum Ogólnokształcącego, pracownicy biblioteki: Andrzej Rybiński (Neron), Grzegorz Gawrysiak (Petroniusz), Bartłomiej Skibniewski (Chilon), Piotr Rybak (Piotr Apostoł), Krzysztof Osiński (Ursus). Tłem dla występujących była scenografia przedstawiająca rzymskie Koloseum namalowana przez Teresę Nowakowską. W finale spotkania wszyscy występujący oraz widzowie odczytali jeden z końcowych fragmentów „Quo vadis” traktujący o spotkaniu Piotra Apostoła z Chrystusem. Dzięki tegorocznemu Narodowemu Czytaniu zarówno mieszkańcy Sokołowa Podl. jak i innych miejsc w Polsce mogli chociaż na chwilę przenieść się do starożytnego Rzymu, aby razem z bohaterami książki przeżyć kolejną lekcję historii.

{gallery}Inne_formy/2016/Narodowe_czytanie_2016{/gallery}