01.04.1946 - rozpoczyna działalność Miejska Biblioteka Publiczna zlokalizowana w gmachu Straży Pożarnej przy ulicy Lipowej

1957- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przejmuje pełną odpowiedzialność za planowanie i zakup księgozbioru dla całego powiatu

27.01.1964 - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przenosi się do nowego lokalu w Powiatowym Domu Kultury

26.02.1976 - Biblioteka uruchamia pracę Oddziału dla Dzieci

1978 - Biblioteka otwiera Filię Biblioteczną Nr 1 na osiedlu ZORY

23.10.1979 - Biblioteka otrzymuje imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

01.01.1980 - w związku z reorganizacją placówek kultury Biblioteka ogranicza swą działalność do terenu miasta

01.04.1983 - rozpoczyna działalność bibliobus

lipiec 1985 - biblioteki publiczne z powiatu sokołowskiego wracają pod opiekę merytoryczną Miejskiej Biblioteki Publicznej

1986 - Biblioteka otwiera Filię Biblioteczną Nr 2 w Szpitalu Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

1989 - Biblioteka likwiduje działalność Bibliobusu

1991 - Biblioteka zamyka Filię Nr 1

1991 - odsłonięcie popiersia Gałczyńskiego

grudzień 1992- pierwszy mecenat MBP: Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Sokołowie przekazuje Bibliotece 10 milionów zł, za które zakupiono 354 książki

wrzesień 1992 - pierwszy etap komputeryzacji Działu dla Dorosłych: zakupiony zostaje 1 komputer i program komputerowy do obsługi bibliotecznej firmy „Schola-soft” z Białegostoku i rozpoczyna się tworzenie katalogu komputerowego

01.02.1993 - w Dziale Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych zostaje wprowadzone tzw. „wpisowe” czyli dobrowolne wpłaty czytelników na zakup nowości wydawniczych

01.03.1993 - zostaje zamknięta filia biblioteczna Nr 2

1996 - Dział Udostępniania Zbiorów dla Dorosłych zostaje przeniesiony do większego pomieszczenia

1997 - następuje wznowienie działalności punktu książki mówionej

1998 - Dział dla Dzieci i Młodzieży zostaje przeniesiony do większego lokalu

01.09.2000 - Dział dla Dorosłych uzyskuje dostęp do Internetu przez modem telefoniczny

2001 - zakup licencji nowego, profesjonalnego programu komputerowego do obsługi bibliotecznej