Dyrektor - dr Małgorzata Iwańska-Kania

DZIAŁY: Dział dla Dorosłych, Czytelnia Popularnonaukowa i Internetowa:
Kierownik - kustosz
Pracownik - kustosz
Pracownik - kustosz

DZIAŁY: Dział dla Dzieci i Młodzieży, Multimedia i Zbiory Specjalne:
Kierownik - starszy kustosz
Pracownik - starszy bibliotekarz

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta:
Trzech pracowników - dokumentalista

Administracja:
Główna Księgowa
Sekretarka - Referent
Informatycy

Dział gospodarczy:
Referent
Dwóch pracowników - pracownik gospodarczy

Pracownicy z rozszerzonym zakresem obowiązków:
Instruktor ds. bibliotek w powiecie
Kasjer