logo ip

 

Informacja na temat projektu 
„600 lat Mojej Małej Ojczyzny
Izba Pamięci Sokołowa Podlaskiego 1424-2024”

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim realizuje projekt „600 lat Mojej Małej Ojczyzny – Izba Pamięci Sokołowa Podlaskiego 1424-2024”. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów „Izby Pamięci”.

600 lat Mojej Małej Ojczyzny – Izba Pamięci Sokołowa Podlaskiego 1424-2024

Po wielu latach oczekiwań powstaje sokołowska Izba Pamięci. Gdzie? W budynku dawnej Cukrowni. Dlaczego? Aby uczcić jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich dla Sokołowa Podlaskiego. Dla kogo? Dla lokalnej społeczności, która ma do opowiedzenia i pokazania swoje historie rodzinne.

600-lecie mojej małej ojczyzny

22 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce spotkanie: 600-lecie mojej małej ojczyzny - dlaczego potrzebujemy Izby Pamięci? Podczas spotkania swoje wystąpienia przedstawili pracownicy Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.