Herb SokolowaOd maja 2011 r. Biblioteka jest realizatorem pomysłu Burmistrza, na utworzenie Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta, będącej jednym z 5. działów Biblioteki.
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta zajmuje się gromadzeniem i opracowywaniem materiałów, dotyczących historii Sokołowa Podlaskiego i jego okolic. Gromadzone są głównie stare zdjęcia, lokalna prasa oraz wszelkie dokumenty dotyczące Sokołowa Podlaskiego i powiatu.

Celem pozyskania jak największej ilości archiwaliów, pracownicy Biblioteki współpracują z mieszkańcami miasta, zakładami pracy i szkołami, od których pozyskują materiały z prywatnych zbiorów, zwłaszcza stare fotografie z rodzinnych albumów i archiwów zakładowych. Od początku istnienia, Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta odwiedziło 270 osób. Wielokrotnie mieszkańcy pomagają pracownikom Pracowni w rozwiązywaniu wielu zagadek naszej lokalnej historii.
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta nawiązała także współpracę z instytucjami zajmującymi się historią regionu. Współpracuje z Muzeum Treblinka, Muzeum Regionalnym w Siedlcach oraz z Archiwum Państwowym w Siedlcach.

Pracownicy poszukują także różnych dokumentów, najczęściej fotografii z naszego Miasta i powiatu, na polskich i zagranicznych aukcjach internetowych. Poprzez licytacje i zakupy na tych aukcjach, powiększają się historyczne zbiory biblioteczne.

Dostęp Internetowy do zasobów wielu bibliotek cyfrowych i muzeów, zarówno polskich jak i zagranicznych, najczęściej niemieckich, USA, kanadyjskich i australijskich, jest również jedną z form gromadzenia materiałów. Przeglądane są strony internetowe o tematyce historycznej i fora internetowe, na których wielu ludzi udostępnia swoje zbiory.
Pracownia, jako placówka typowo historyczna, służy swoimi informacjami osobom, które poszukują wiadomości o swoich przodkach. Kontakty obustronne odnoszą się do obszaru całego świata.

Pracownicy Pracowni Dokumentacji. Dziejów Miasta prowadzą prelekcje historyczne dla młodzieży szkolnej, mające na celu zapoznanie uczniów z historią lokalną.
Odrębny rozdział w zbiorach bibliotecznych, gromadzonych przez Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta, stanowią materiały dotyczące mieszkańców Sokołowa narodowości żydowskiej, która stanowiła ok. 50% ludności w okresie międzywojennym. Z tego też powodu Żydzi wpisują się w historię naszego Miasta.
 
Pracownia gromadzi zatem wszelkiego rodzaju archiwalia w postaci dokumentów, plakatów prasy lokalnej, czy wspomnień społeczności żydowskiej z czasów okupacji. Z chęci uczczenia 70. rocznicy likwidacji getta w Sokołowie Podlaskim, przeprowadzono szereg wywiadów z mieszkańcami miasta, pamiętającymi tragiczny czas wojny i okupacji. W wyniku tej współpracy powstał film dokumentalny pt. „Kolorowe cukierki w sklepie u Żyda”. Film pokazuje relacje między ludnością polską i żydowską, stosunki sąsiedzkie, widziane oczami Polaków – świadków historii.