Zasady funkcjonowania Biblioteki w reżimie sanitarnym

W Bibliotece obowiązuje ograniczona ilość Czytelników przebywających jednocześnie w pomieszczeniach:
- do 5. osób w jednym dziale, z zachowaniem dystansu 1,5 m, przy czym przy ladzie bibliotecznej przebywać może tylko 1. osoba, wyjątek stanowią dzieci z opiekunem,
- w oczekiwaniu na wejście do działów, na holu – 5. osób z zachowaniem dystansu 1,5 m.
• W Czytelni Popularnonaukowej i Internetowej dostępne są 4. miejsca.
• Część księgozbioru Czytelni, pomimo oznakowania dostępności w katalogu, pozostaje nadal do korzystania na miejscu.
• W Dziale Multimedia, zbiory wypożyczane są bez wolnego dostępu do półek.
• Inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych, tj.: zamawianie telefoniczne, zamawianie przez pocztę elektroniczną, zamawianie i rezerwacja on-line, pozostają bez zmian. Osoby chore i niepełnosprawne mogą liczyć na dostarczenie do miejsca zamieszkania zamówionych zbiorów.     
• Szatnia obowiązuje w formie samoobsługowej.
 Pozostałe zasady korzystania z usług biblioteki, zawarte w Regulaminach, pozostają bez zmian.
ZAPRASZAMY