Zasady funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w reżimie sanitarnym w okresie od 3 lutego do 28 lutego 2022 r.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 stycznia 2022 r. w Bibliotece wprowadza się następujące zasady:
- w pomieszczeniach może przebywać jedna osoba w jednym Dziale, wyjątek stanowią dzieci z opiekunem,

- w oczekiwaniu na wejście do Działów, na holu może przebywać 5 osób z zachowaniem dystansu 1,5 m,

- w Dziale Multimedia i Zbiory Specjalne, zbiory wypożyczane są bez wolnego dostępu do półek,

- nieczynne dla Czytelników będą: Czytelnia, Dział Zbiorów Specjalnych, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta,

- inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych, tj.: zamawianie telefoniczne, zamawianie przez pocztę elektroniczną, zamawianie i rezerwacja on-line, pozostają bez zmian. Osoby chore i niepełnosprawne mogą liczyć na dostarczenie do miejsca zamieszkania zamówionych zbiorów,

- odwołuje się kursy komputerowe, konkursy, spotkania grup i klubów bibliotecznych i inne wydarzenia czytelnicze,

- szatnia obowiązuje w formie samoobsługowej.

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA