Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkami Sokołowskich Cmentarzy "MEMORIA"

20092010

W 2013 r. Komitet "Memoria" przekształcił się w Stowarzyszenie Opieki nad Zabytkami Sokołowskich Cmentarzy "MEMORIA". Stowarzyszenie zajmuje się zbiórką środków na renowację zabytkowych nagrobków na sokołowskich cmentarzach. 

Od 2005 r. wykonane zostały już prace konserwatorskie przy pomnikach nagrobnych:
• Albina Hryniewieckiego z 1905 r.
• metalowego nagrobka rodziny Hirschmanów z 1904 r.
• nagrobka z piaskowca księdza unickiego Leona Zatkalika
• nagrobka z piaskowca Marii z Wierzejskich Bońkowskiej
• nagrobka z piaskowca Jana Dzióbkowskiego
• secesyjnego nagrobka z piaskowca Walentego Rosiaka
• granitowego obelisku poległych w 1920 roku w obronie Ojczyzny

wykonano malowania kryjące i renowację ogrodzeń przy nagrobkach:
• Anny z Neumarków Holder-Egger z 1902 r.
• rodziny Raczyńskich z 1872 r.
• neogotyckim Marii i Stasia Laskowskich z 1889 r.
• nieznanej osoby z II poł.XIX w.