Od 2011 r. do chwili obecnej w Bibliotece  odbywają się kursy komputerowe dla osób po 50 roku życia.

 

 Wręczenie legitymacji członków Klubu "Ikonka"

25 maja 2011 r. 23-ech członków Klubu "IKONKA" otrzymało legitymacje członkowskie i zostało uroczyście pasowanych na klubowiczów. Pasowania klawiaturami komputerowymi dokonali informatycy prowadzący zajęcia: Dariusz Tarkowski i Dominik Filipczuk. Przy lampce szampana z mrożoną truskawką, koreczkach, kawie i herbacie wytworzyła się bardzo miła, towarzyska atmosfera. Rozmowy dotyczyły nie tylko zajęć z komputerem. Klubowicze zapewnili, że chętnie (zgodnie z pkt. 3 "Obowiązków Internauty") uczestniczyć będą w imprezach czytelniczych organizowanych przez Bibliotekę. Zaoferowali także pomoc przy zbieraniu wszelkich dokumentów dotyczących historii naszego miasta i powiatu dla nowopowstałej "Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta". Klubowicze podziękowali pracownikom Biblioteki za serdeczną opiekę podczas spotkań, a zwłaszcza informatykom - za formę prowadzenia zajęć i cierpliwość. Chętnych jest coraz więcej, dlatego też od września rozpoczną się zajęcia trzeciej grupy. 

"Nie taki komputer straszny..."

Od 28 lutego do 5 marca 2011 roku trwała ogólnoeuropejska kampania „Tydzień z Internetem 2011”. Akcja miała na celu zachęcenie jak największej liczby osób do korzystania z komputera i Internetu. W Sokołowie spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami naszego miasta i powiatu, przeprowadzili pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz harcerze VII Osiedlowego Szczepu Harcerskiego.