Historia

Grupa teatralna wiraz

Grupa Teatralna „WIRAŻ” działająca w Miejskiej Bibliotece Publicznej istnieje od marca 2011 r. Należą do niej uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych. Spotkania odbywają się w piątki o godz. 18 . Opiekunem Grupy jest Bożena Mrozowska – Pracownik Działu dla Dzieci i Młodzieży MBP. Członkowie Grupy Teatralnej pracują nad dykcją, ruchem scenicznym, emisją głosu. Przygotowują inscenizacje i przedstawienia teatralne, głównie dla dzieci i młodzieży. Uczestniczą również w konkursach recytatorskich, a także biorą udział spotkaniach Klubu Literackiego Erato, prezentując wiersze różnych poetów.

Zapisy do grupy teatralnej trwają nadal. Chętni, którzy chcieliby zostać jej członkami proszeni są o zgłaszanie się do pracownika Biblioteki - pani Bożeny Mrozowskiej, tel. 25 781 77 45 lub 46