Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego

w Sokołowie Podlaskim

Szanowni Czytelnicy,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną (zachorowania i kwarantanna pracowników) jesteśmy zmuszeni do czasowego ograniczenia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w zakresie bezpośredniej obsługi Czytelników w okresie od 26 stycznia do 2 lutego 2022 roku.
Przepraszamy za utrudnienia

 Zarządzenie Nr 2/2022

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095) oraz Rekomendacji Biblioteki Narodowej, zarządzam co następuje:

§ 1

W dniach od 26 stycznia do 2 lutego 2022 r. działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim zostaje ograniczona.

§ 2

Ograniczenie działalności dotyczy zamknięcia Biblioteki dla użytkowników w zakresie bezpośredniego udostępniania zbiorów oraz odwołania kursów i spotkań czytelniczych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.